• Bezpečnostné projekty
 • Bezpečnostné závery
 • Základná dokumentácia
 • Analýza IS/KIS
 • Audit spoločnosti
 • Zastupovanie pri kontrolách
 • Právne poradenstvo
 • Školenie oprávnených osôb
 • Posúdenie vplyvu na OOU
 • Certifikácia firiem
 • IT ochrana - šifrovanie
 • Anonymizácia údajov