• Posúdenie vplyvu na OOU
  • Zapracovanie nariadenia EÚ
  • Certifikácia firiem
  • Anonymizácia údajov
  • Interné smernice
  • Zodpovedná osoba
  • Ochrana oznamovateľov
  • Právne poradenstvo